Termíny a zodpovednosť za vykonávanie revízií plynu a plynových zariadení v obytných domoch

20.September 2013

Vykonanie revízie / odbornej prehliadky / plynového rozvodu

Termín – raz za tri roky


Vykonanie revízie / odbornej skúšky / plynového rozvodu

Termín – raz za šesť rokov


Vykonanie revízie / odbornej prehliadky / plynového spotrebiča

Termín – raz za jeden rok


Vykonanie revízie / odbornej skúšky / plynového spotrebiča

Termín – raz za tri roky


Zodpovednosť za vykonanie revízie zabezpečuje vlastník alebo správca nehnuteľnosti, v obytných domoch spoločenstvo vlastníkov bytov, ktoré zodpovedá za stav plynovodu od hlavného uzáveru vrátane ležatých a stúpacích potrubí, uzáverov a odbočiek až po plynomer. Od plynomeru po spotrebič zodpovedá vlastník bytu.

V rodinných domoch zákon revíziu nepožaduje. Neznamená to, že vlastník rodinného domu nezodpovedá za stav plynového zariadenia. Výrobca spotrebičov, či sú to kotly, ohrievače vody, gamatky.. požaduje vykonanie kontroly plynových spotrebičov raz za jeden rok – väčšinou pred vykurovacou sezónou alebo počas nej. Nerešpektovanie má vplyv na poistné plnenie v prípade spôsobenej škody. Splnenie týchto požiadavie stojí za to, aby sme neohrozovali zdravie a život seba a svojich blízkych a predchádzali výbuchom a následným rozsiahlým škodám a tragédiám. Netreba zabúdať na odvod spalín a samotné komínové teleso. Splnenie kontroly zabezpečujú kominárske podniky. Nevyhovujúci stav je príčinou mnohých požiarov.

A čo Vaše zariadenie? Dôverujete mu?


Správy o výbuchu plynu
Výbuch plynu v obci Úľany nad Žitavou
V rodinnom dome vybuchol plyn, spoluvlastník († 56) zahynul!
Výbuch plynu na obrázkoch