Solárny komplex na ohrev vody, Elastik Martin

Solárny komplex, vodné hospodárstvo, výroba pary, plynofikácia žehliacich a sušiacich strojov v práčovni Elastik, Martin