Revízie plynu a plynových zariadení

pridané: 27. Júl 2012

Zoznam vykonaných revízii plynu a plynových zariadení

Auto Martin, Športová 323, Košťany nad Turcom
Auto Alles, Turany – Trusalová 1, Rešaurácia
Autosalón Renault, Hurbanova 29, Martin
Autocentrum Vemax, Robotnícka 29, Martin
Autosúčiastky, Timravy 31, Podháj
Benlux, Cyrila a Metóda 2, Vrútky
Bet – Stav, Kollárova 73, Martin
Biblická škola, M.R. Štefánika 17, Martin
Bytový dom, Krpeľany
Car Test Servis, Francúzskych partizánov 5321, Vrútky
Cukráreň, Naďka, Príbovce 305
Činská reštaurácia, Jilemnického 4003/47, Martin
Dom smútku, Sklabinská, Martin
Dom smútku, Krpeľany
Domov mládeže, SNP 553, Turčianske Teplice
EKO – podnik Bratislava, podniková chata Korunovvo 315, Martin
Elastik – M, s.r.o., Kollárova 5781/73, Martin
Ev. a.v. farský úrad, Blatnica 155
Evanjelický zborový dom a evanjelický farský úrad, M.R. Šrefánika 13, Martin
Ev. a.v. farský úrad, Príbovce 115
Fitnes štúdio, ČslL. armády 9758, Martin
Globe metal end finance, Čsl. armády 3/1697, Martin
Gymnázium V. P. Tótha, Malá Hora 3, Martin
Gymnázium J. Lettricha, Martin – Ľadoveň
Hotel Gader Blatnica
Hotel Magura, Kolodsaya 15, Vrútky
Klub dôchodcov, Škultétyho 15, Martin
Kultúrny dom a požiarná zbrojnica Slovany
KPK, Kollárova 75, Martin
Kaštiel a hospodársky objekt, Necpaly
Lekáreň Eva, Langsfeldova 612/47, Sučany
Lekáreň Fučelová, M.R. Štefánika 66, Martin
Marko, Čsl. armády 3A, Martin
Martimex – holding, Dielenská Kružná 10, Vrútky
Marting, Nábrežná 2, Vrútky
Materská škola, Bagarova 2, Martin
Materská škola, Jesenského 22, Martin
Materská škola, J. Šimku 7, Martin
Materská škola, Nálepková 5, Martin
Materská škola, Družstevná 10, Martin
Materská škola, Zvolenská 32 Martin
Materská škola, Moyzesova 9, Kláštor pod Znievom
Materská škola, Trebostovo 113
Marting pneucentrum, Vrútky
Milénium – deliaci objekt, M.R. Štefánika 9859 9A, Martin
Neografia, Škultétyho 1, Martin
Neo TEC, Brezova 13, Martin
Páričkov dom, Košťany
Predajňa Obuv, M.R. Štefánika 20, Martin
Predajňa Obuv 1. Čsl. brigády, Vrútky
PEEG KORUND, Na Bystričku 39, Martin
Pekáreň hruška, Na Bystričku 34, Martin
Pierce Control Automation, Ruppeldtova 9, Martin
Poľnonákup Turiec, Robotnícka 2, Martin
Polyfunkčný objekt, Na Bystričku 14, Martin
Požiarna stanica, Žingorova 30, Martin
Požiarna zbrojnica, Košťany
Predajňa Real Market , Jesenského 20, Martin
Prefa Sučany, Podhradská cesta 2, Sučany
Požiarná zbrojnica, Diaková
Pražiareň kávy, Kollárova 27, Martin
Predajňa OZEX, Štefánikova 40/1, Krpeľany
Penzión Čierna Pani, Kuzmányho 24, Martin
SAD, 8 b.j., Kollárova 81, Martin
Slovenské združenie telesnej kultúry Bratislava, A. Kmeťa 26, Martin
Soteko, Kadavého 6, Martin
SVB Jilemnického 1,3,5, Martin
Stavmart, Kollárova 73, Martin
Stavchem, Kollárova 73, Martin
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Budovateľov 7,8, Martin
Spoločenstvo vlastníkov bytov, CUSTOM, s.r.o., J. Šimka 9/4708, Martin
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Červenej armády 2,4,6, Martin
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Daniela Michaelliho 1,3,5, Martin
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Družstevná 1,2,3, Martin
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Gogoľova 14,16,18, Martin
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Gogoľova 22,22,24, Martin
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Holubyho 11,13, Martin
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Holubyho 49, Martin
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Jilemnického 25, Martin
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Kozmonautov 28, Martin
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Majerníka 15,17,19, Martin
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Mládeže 9-11, Martin
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Mládeže 21, Martin
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Moyzesova 9, Martin
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Moyzesova 8,10, Martin
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Nábrežná 8,10, Vrútky
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Nálepkova 10,12,14, Martin
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Osloboditeľov 985/4, Sučany
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Petrikovicha 7,8,9, Martin
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Rázusova 2,4,6,8,10, Martin
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Severná 7,8, Martin
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Stodolu 13-23, Martin
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Štefunková 1, Martin
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Tajovského 5,6, Martin
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Tajovského 7,8, Martin
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Záborského 5, Martin
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Zelená 5,7, Martin
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Zvolenská 5,6, Martin
Spoločenstvo vlastníkov bytov, Žabokreky 58, okr. Martin
Športový dom, Krpeľany
T.M.V., Čsl. armády, 3 Martin
Tachografy, Kollárova 6002/73, Martin
Ubytovňa Turiec, Hrdinov SNP 1, Martin
Univerzitná nemocnica, Kollárova 2, Martin
Záhradkárske služby, Kollárova 9, Martin
Zapa betón, Kollárova 5784/73, Martin
Zlatníctvo, Jambor, M.R. Štefánika 8, Martin
Zlatokov, Trenčín, 29 augusta 5, Martin
Zdravotné stredisko, Košťany nad Turcom 162

A viac ako tisíc rodinných domov a bytov na celom Slovensku.

Obrázok 010

Kotolňa, Evanjelický zborový dom Martin

pridané: 24. Január 2011

viac »

100_2872

Kotolňa

pridané: 24. Január 2011

viac »

Elastik 014

Solárny komplex na ohrev vody, Elastik Martin

pridané: 24. Január 2011

Solárny komplex, vodné hospodárstvo, výroba pary, plynofikácia žehliacich a sušiacich strojov v práčovni Elastik, Martin

viac »

3

Základná škola Košťany nad Turcom

pridané: 3. Január 2011

viac »

Zoznam zrealizovaných objektov

pridané: 3. Január 2011

 • Plynofikácia objektu T.H.V. s.r.o., Martin – Priekopa
 • Rekonštrukcia plynofikácie Klubu dôchodcov, Martin
 • Rekonštrukcia ústredného kúrenia Tesingstav s.r.o., Martin
 • Rekonštrukcia ústredného kúrenia PEEG – KORUND s.r.o., Vrútky
 • Rekonštrukcia ústredného kúrenia Slovenská autobusová doprava Žilina
 • Rekonštrukcia ústredného kúrenia v objekte BIL BAO s.r.o., Vrútky
 • Rekonštrukcia plynoinštalácie v Detskom sanatóriu, Martin
 • Montáž rozvodov vody a kanalizácie v objekte Sosna spol. s.r.o., Sučany
 • Plynofikácia objektu UNI GLASS, Martin
 • Plynofikácia objektu KOVON s.r.o., Martin
 • Plynofikácia Martinského investorského úradu, Martin
 • Rekonštrukcia plynofikácie v objekte CUSTOM real, s.r.o., Žilina
 • Rozšírenie plynoinštalácie v objekte IMC PROMEDIC, Martin
 • Rekonštukcia ústredného kúrenia v objekte REAL MARKET spol. s r.o., Bratislava
 • Rekonštrukcia plynofikácie v objektoch Martinskej fakultnej nemocnice
 • Podlahové kúrenie v objekte kamenárstva Maniš s.r.o., Laskár
 • Rozšírenie plynoinštalácie v objekte OZEX s.r.o., Krpeľany
 • Kanalizácia v objekte HORN INVEST, Banská Bystrica
 • Montáž ohrievačov vody pre Eu Kor Group spol. s r.o., Praha, prevádzka Žilina a Martin
 • Rekonštrukcia ústredného kúrenia v objekte NAVOS s.r.o., Martin
 • Plynofikácia administratívnej budovy a požiarnej zbrojnice, Klaštor pod Znievom
 • Plynofikácia základnej školy Košťany nad Turcom
 • Plynofikácia školskej jedálne Košťany nad Turcom
 • Plynofikácia objektov Poľnonákup Turiec, Martin
 • Plynofikácia Lekárne Eva, Sučany
 • Plynofikácia objektov Martimex-holding, Martin
 • Plynofikácia objektu záhradkárske služby, Martin
 • Prekládka vonkajšieho STL plynovodu v MFN, Martin
 • Plynofikácia objektu Autocentrum Vemax, Martin
 • Plynofikácia materskej školy Trebostovo
 • Plynofikácia Čínskej reštaurácie, Martin – Sever
 • Plynofikácia reštaurácie Soge, Martin – Sever
 • Solárny komplex, vodné hospodárstvo, výroba pary, plynofikácia žehliacich a sušiacich strojov v práčovni Elastik, Martin
 • Plynofikácia objektu autosúčiastky export-import s.r.o., Timravy, Martin
 • Plynofikácia objektu PEEG-KORUDN s.r.o. (Vodáreň), Martin
 • KPK Kotolňa
 • Dom dochodcov Sučany
 • Plynová kotolňa v Slovenskej agentúre životného prostredia, Čachovský rad 7, Vrútky
 • Plynofikácia objektu Elastik M spol. s.r.o., Kollárova 73, Martin
 • Plynofikácia školskej kuchyne a jedáleň, ul. Lipová, Martin – Priekopa
 • Plynofikácia objektu KPK spol. s.r.o., Kollárova 73, Martin
 • Plynová kotolňa pre bytofond, Hálkova 11, Bratislava
 • Plynová kotolňa pre Jednotu SD, Turčianske Teplice
 • Plynofikácia objektov pre Stavmart a.s., ul Kollárova 73, Martin
 • Plynová kotolňa pre Evanjelický a.v. farský úrad úrad, Príbovce 115, okr. Martin
 • Plynofikácia objektu Servis tachografov, Kollárova 73, Martin
 • Plynofikácia objektu Zlatníctvo, ul. Osloboditeľov, Martin
 • Plynofikácia Materskej školy, Moyzesova 9, Kláštor pod Znievom
 • Plynofikácia objektu PEEG – Korund s.r.o., Ruppeldtova 4, Martin
 • Plynofikácia Kultúrno – spoločenských miestnosti, Blatnica 6
 • Plynofikácia Knižnice, Blatnica 6
 • Plynofikácia Predajne potravín, Blatnica 6
 • Plynová kotolňa pre EKO podnik verejno prospešných služieb, Halašova 20, Bratislava
 • Plynofikácia Reštaurácie Auto Ales, Turany – Trusalová
 • Plynofikácia Pekárne Leystav – Grega, Turany 27
 • Plynofikácia 6. bytových jednotiek, Trebostovo 31
 • Plynofikácia predajne Daewo, Alej Slobody 1899, Dolný Kubín
 • Plynofikácia Materskej školy , Košťany nad Turcom 169
 • Plynofikácia Kultúrneho domu, Slovany 102
 • Plynofikácia Požiarnej zbrojnice a Predajne potravín, Slovany 5
 • Plynofikácia objektov Bet – stav, Kollárova 73, Martin
 • Plynová kotolňa pre Martintrade – export s.r.o.,Kollárova 73, Martin
 • Plynová kotolňa pre Evanjelický zborový dom, Memorandové námestie, Martin
 • Plynofikácia prevádzky L – stav s.r.o., Kollárova 73, Martin
 • Plynofikácia kotolne v Biblickej škole, Osloboditeľov 17, Martin
 • Plynofikácia objektov Autorenovy Páračka 66, Ružomberok – Likavka
 • Plynofikácia Prevádzkovej budovy v Kláštore pod Znievom 378
 • Plynofikácia objektu Autosalón Renault, Martin
 • Plynofikácia Pekárne Hruška s.r.o., Na Bystričku 34, Martin
 • Plynofikácia kotolne Zdravotného strediska Košťany nad Turcom
 • Detské sanatórium, M.R. Štefánika 68, Martin
 • Dom sociálnych služieb, Martin
 • Materská škola, Turčianska Štiavnička
 • Nebytové priestory, Divadelná 17, Martin
 • Penzión Čierna pani – plynofikácia prístavby, Martin
 • Polyfunkčný objekt, Lipová 31, Priekopa
 • Polyfunkčný objekt, M. R. Štefánika, Martin
 • Reštaurácia Jantár, Dúbravca 3, Martin
 • SVB Moyzesova 8, 10, Martin