Zoznam zrealizovaných objektov

 • Plynofikácia objektu T.H.V. s.r.o., Martin – Priekopa
 • Rekonštrukcia plynofikácie Klubu dôchodcov, Martin
 • Rekonštrukcia ústredného kúrenia Tesingstav s.r.o., Martin
 • Rekonštrukcia ústredného kúrenia PEEG – KORUND s.r.o., Vrútky
 • Rekonštrukcia ústredného kúrenia Slovenská autobusová doprava Žilina
 • Rekonštrukcia ústredného kúrenia v objekte BIL BAO s.r.o., Vrútky
 • Rekonštrukcia plynoinštalácie v Detskom sanatóriu, Martin
 • Montáž rozvodov vody a kanalizácie v objekte Sosna spol. s.r.o., Sučany
 • Plynofikácia objektu UNI GLASS, Martin
 • Plynofikácia objektu KOVON s.r.o., Martin
 • Plynofikácia Martinského investorského úradu, Martin
 • Rekonštrukcia plynofikácie v objekte CUSTOM real, s.r.o., Žilina
 • Rozšírenie plynoinštalácie v objekte IMC PROMEDIC, Martin
 • Rekonštukcia ústredného kúrenia v objekte REAL MARKET spol. s r.o., Bratislava
 • Rekonštrukcia plynofikácie v objektoch Martinskej fakultnej nemocnice
 • Podlahové kúrenie v objekte kamenárstva Maniš s.r.o., Laskár
 • Rozšírenie plynoinštalácie v objekte OZEX s.r.o., Krpeľany
 • Kanalizácia v objekte HORN INVEST, Banská Bystrica
 • Montáž ohrievačov vody pre Eu Kor Group spol. s r.o., Praha, prevádzka Žilina a Martin
 • Rekonštrukcia ústredného kúrenia v objekte NAVOS s.r.o., Martin
 • Plynofikácia administratívnej budovy a požiarnej zbrojnice, Klaštor pod Znievom
 • Plynofikácia základnej školy Košťany nad Turcom
 • Plynofikácia školskej jedálne Košťany nad Turcom
 • Plynofikácia objektov Poľnonákup Turiec, Martin
 • Plynofikácia Lekárne Eva, Sučany
 • Plynofikácia objektov Martimex-holding, Martin
 • Plynofikácia objektu záhradkárske služby, Martin
 • Prekládka vonkajšieho STL plynovodu v MFN, Martin
 • Plynofikácia objektu Autocentrum Vemax, Martin
 • Plynofikácia materskej školy Trebostovo
 • Plynofikácia Čínskej reštaurácie, Martin – Sever
 • Plynofikácia reštaurácie Soge, Martin – Sever
 • Solárny komplex, vodné hospodárstvo, výroba pary, plynofikácia žehliacich a sušiacich strojov v práčovni Elastik, Martin
 • Plynofikácia objektu autosúčiastky export-import s.r.o., Timravy, Martin
 • Plynofikácia objektu PEEG-KORUDN s.r.o. (Vodáreň), Martin
 • KPK Kotolňa
 • Dom dochodcov Sučany
 • Plynová kotolňa v Slovenskej agentúre životného prostredia, Čachovský rad 7, Vrútky
 • Plynofikácia objektu Elastik M spol. s.r.o., Kollárova 73, Martin
 • Plynofikácia školskej kuchyne a jedáleň, ul. Lipová, Martin – Priekopa
 • Plynofikácia objektu KPK spol. s.r.o., Kollárova 73, Martin
 • Plynová kotolňa pre bytofond, Hálkova 11, Bratislava
 • Plynová kotolňa pre Jednotu SD, Turčianske Teplice
 • Plynofikácia objektov pre Stavmart a.s., ul Kollárova 73, Martin
 • Plynová kotolňa pre Evanjelický a.v. farský úrad úrad, Príbovce 115, okr. Martin
 • Plynofikácia objektu Servis tachografov, Kollárova 73, Martin
 • Plynofikácia objektu Zlatníctvo, ul. Osloboditeľov, Martin
 • Plynofikácia Materskej školy, Moyzesova 9, Kláštor pod Znievom
 • Plynofikácia objektu PEEG – Korund s.r.o., Ruppeldtova 4, Martin
 • Plynofikácia Kultúrno – spoločenských miestnosti, Blatnica 6
 • Plynofikácia Knižnice, Blatnica 6
 • Plynofikácia Predajne potravín, Blatnica 6
 • Plynová kotolňa pre EKO podnik verejno prospešných služieb, Halašova 20, Bratislava
 • Plynofikácia Reštaurácie Auto Ales, Turany – Trusalová
 • Plynofikácia Pekárne Leystav – Grega, Turany 27
 • Plynofikácia 6. bytových jednotiek, Trebostovo 31
 • Plynofikácia predajne Daewo, Alej Slobody 1899, Dolný Kubín
 • Plynofikácia Materskej školy , Košťany nad Turcom 169
 • Plynofikácia Kultúrneho domu, Slovany 102
 • Plynofikácia Požiarnej zbrojnice a Predajne potravín, Slovany 5
 • Plynofikácia objektov Bet – stav, Kollárova 73, Martin
 • Plynová kotolňa pre Martintrade – export s.r.o.,Kollárova 73, Martin
 • Plynová kotolňa pre Evanjelický zborový dom, Memorandové námestie, Martin
 • Plynofikácia prevádzky L – stav s.r.o., Kollárova 73, Martin
 • Plynofikácia kotolne v Biblickej škole, Osloboditeľov 17, Martin
 • Plynofikácia objektov Autorenovy Páračka 66, Ružomberok – Likavka
 • Plynofikácia Prevádzkovej budovy v Kláštore pod Znievom 378
 • Plynofikácia objektu Autosalón Renault, Martin
 • Plynofikácia Pekárne Hruška s.r.o., Na Bystričku 34, Martin
 • Plynofikácia kotolne Zdravotného strediska Košťany nad Turcom
 • Detské sanatórium, M.R. Štefánika 68, Martin
 • Dom sociálnych služieb, Martin
 • Materská škola, Turčianska Štiavnička
 • Nebytové priestory, Divadelná 17, Martin
 • Penzión Čierna pani – plynofikácia prístavby, Martin
 • Polyfunkčný objekt, Lipová 31, Priekopa
 • Polyfunkčný objekt, M. R. Štefánika, Martin
 • Reštaurácia Jantár, Dúbravca 3, Martin
 • SVB Moyzesova 8, 10, Martin