Plyn

V oblasti plynových zariadení ponúkame:

 • Vypracovanie projektovej dokumentácie plynofikácie
 • Dokladovú časť pre realizáciu plynofikácie
 • Dodávku a montáž plynových kotlov 
  • stacionárnych liatinových
  • nástenných kondenzačných
 • Dodávku a montáž ohrievačov vody 
  • prietokových nástenných
  • zásobníkových nástenných a stacionárnych
 • Dodávku a montáž lokálnych vykurovacích telies
  • nástenných podokenných
  • stacionárnych pripojených na odvod spalín
 • Rozvod plynu v objektoch a výstavbu kotolní
 • Vykurovanie priemyselných hál plynovými alebo teplovzdušnými zariadeniami
 • Opravy plynových spotrebičov, rozvodov a kotlov
 • Revízie plynových zariadení
 • Zabezpečujeme aj práce ako aliančný partner SPP (viď stránku SPP)