Voda

V oblasti rozvodu vody a zdravotechnických zariadení ponúkame:

  • Dodávku a montáž rozvodu teplej a studenej vody
  • Dodávku a montáž zariaďovacích predmetov
  • Dodávku a montáž elektrických ohrievačov vody prípadne aj cirkulačné potrubie TÚV
  • Dodávku a montáž odpadového a kanalizačného potrubia
  • Dodávku a montáž čistiarní a úpravní vody
  • Dodávku a montáž zariadení na zmäkčovanie vody – chemické, magnetické a elektromagnetické
  • Dodávku a montáž rozvodov vody zo studní
  • Dodávku a montáž automatických tlakových staníc a vodné hospodárstvo
  • Výmeny zariaďovacích predmetov
  • Opravy vodoinštalácií