Slnečné kolektory

V oblasti solárnych zariadení ponúkame:

  • Dodávku a montáž solárnych kolektorov
  • Montáž zariadení na prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV)
  • Pripojenie na systém ústredného kúrenia a dokurovanie solárnym zariadením vrátane príslušnej technológie
  • Ohrev vody v bazénoch